pani illaadha margazhiya

F: Ahhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhha ahhhhhhhh

M:
Pani illatha margazhiya? Padai illatha mannavara aahhh
Pani illatha margazhiya? Padai illatha mannavara?
Innipillatha mukkaniya? Isai illatha muthamizha?
Innipillatha mukkaniya? Isai illatha muthamizha?
Pani illatha margazhiya? Padai illatha mannavara aahhh

F:
Azhagillatha Oviyama? Aasai illatha penn Manama?
Azhagillatha Oviyama? Aasai illatha penn Manama?
Mazhai illatha manilama?, Malarillatha poonkodiya?
Malarillatha poonkodiya?
Pani illatha margazhiya? Padai illatha mannavara?
Innipillatha mukkaniya? Isai illatha muthamizha?
Pani illatha margazhiya? Padai illatha mannavara?

Ahhhhhhhh ahhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhh

M:
Thalaivan illatha Kaviyama? Thalaivi illadha
kariyama?
Thalaivan illatha Kaviyama? Thalaivi illadha
kariyama?
Kalai illadha naadagama? Kadhal illadha Vaalibama?
Kadhal illadha Vaalibama?
Pani illatha margazhiya? Padai illatha manavara?

F:
Nilai illamal odduvadhum, Ninaivillamal Paaduvadhum
Nilai illamal odduvadhum, Ninaivillamal Paaduvadhum
Paghaivar pole pesuvadhum, Paruvam saiyum kadhai
allava?
Paruvam saiyum kadhai allava?

Both:
Pani illatha margazhiya? Padai illatha mannavara?
Innipillatha mukkaniya? Isai illatha muthamizha?
Pani illatha margazhiya? Padai illatha mannavara?
songid
203