yaavarum vandhu saeravaeNdiya

yaavarum
vanthu saeravaeNdiya puLLi
yaavarum
suttri suzhalum achchu
yaavarum
neeNdi kedakkaatha saagaram
yaavarum
iLamai thulaiththa maNal
yaavarum
yaavarum
yaavarum
yaavarum
yaavarum
yaavarum

yaavarum
eNNithth thuNitha karumam
yaavarum
thaayam poottiya kattam
yaavarum
thalai kuninthu ithantha yaasagam
yaavarum
uyir thirutha parugiya nanju
yaavarum
yaavarum
yaavarum
yaavarum
yaavarum
yaavarum

ooohhh.....
yaavarum
ooohhh.....

yaavarum
yaavarum
yaavarum
yaavarum

(vocalising)

yaavarum
yaavarum
yaavarum
yaavarum
yaavarum
yaavarum
songid
9754