kaNNudan kalandhidum

Raagam: Brindavana Saranga
------------------------------------

kaNNudan kalandhidum subha dhinamae
kaNNae unakkaen kalavaramae
kaadhal kaniyae kani rasamae
unaik kaNdae kanindhadhu en manamae

kaNNudan kalandhidum subha dhinamae
kaNNae unakkaen kalavaramae

kaNNudan kalandhidum subha dhinamae
kaNNaa unakkaen paravasamae
kaNNaa unakkaen paravasamae
aekaanthamadhil idhayam magizhndha
en kanavae ninaivaanadhae

kaNNudan kalandhidum subha dhinamae
kaNNaa unakkaen paravasamae

kaavil ulaavidum gOkilamae
un gaanaamrudhamae aanandhamae
kaavil ulaavidum gOkilamae
un gaanaamrudhamae aanandhamae
kaalaba mayil pOl ulaavum kalaiyae
kaalaba mayil pOl ulaavum kalaiyae
kalai maan vizhiyae kaaviyamae

kaNNudan kalandhidum subha dhinamae
kaNNae unakkaen kalavaramae

malar kaNaiyaalae maaRanaip pOlae
nilaiyaRiyaamalae veesuvadhaen
malar kaNaiyaalae maaRanaip pOlae
nilaiyaRiyaamalae veesuvadhaen
malar kaavinilae veera vihaaramO
malar kaavinilae veera vihaaramO
mangai ennidam un prathaabamO

kaNNudan kalandhidum subha dhinamae
kaNNaa unakkaen paravasamae
kaNNae unakkaen kalavaramae
songid
9777