azhagiya poomagaL

Year: 1987
----------------


(vocalising)

azhagiya poomagaL varugaiyil
malargaLai pozhiyudhu poomaramae
pazhagiya devadhai vizhigaLil
aayiram kanavugaL oorvalamae
thOgai mayil oru thoodhu vidum
thOLgaLilae ini maalai vizhum
aayiram aayiram poo malarum

azhagiya poomagaL varugaiyil
malargaLai pozhiyudhu poomaramae
pazhagiya devadhai vizhigaLil
aayiram kanavugaL oorvalamae

aaa...lalala....aaaa...lalala...

maargazhi vaeLaiyil
manmadha sOlaiyil
mazhai thuLi vizhugiradhae
thirumaNa maalaiyum
azhagiya saelaiyum
kanavinil varugiradhae
pazhaiya kadhai ini maaRi vidum
paruva sugam ini ooRi varum
vaLarndhu virindhu padarndhu ezhundhu
malargaLai thazhuvidum pudhiya sugam

azhagiya poomagaL varugaiyil
malargaLai pozhiyudhu poomaramae
pazhagiya devadhai vizhigaLil
aayiram kanavugaL oorvalamae

lalala....aaaa...lalala...

ini oru thadai illai
vazhiyinil aNai illai
nadhiyinai nagaravidu
mangaLa vaeLaiyil managala sOlaiyil
malargaLai malara vidu
pudhiya kalai enai ezhudha vidu
malaraNaiyil enai magizha vidu
sirandha virandhu arundhu viraivil
iLamaiyin amudhangaL parugi vidu

azhagiya poomagaL varugaiyil
malargaLai pozhiyudhu poomaramae
pazhagiya devadhai vizhigaLil
aayiram kanavugaL oorvalamae
thOgai mayil oru thoodhu vidum
thOLgaLilae ini maalai vizhum
aayiram aayiram poo malarum

azhagiya poomagaL varugaiyil
malargaLai pozhiyudhu poomaramae
pazhagiya devadhai vizhigaLil
aayiram kanavugaL oorvalamae
songid
9880